De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Weg voor snelverkeer (min. snelheid 60 km/h). De weg kent gescheiden hoofdrijbanen met minimaal twee rijstroken en meestal een vluchtstrook (of spitsstrook). Ook zijn er invoeg- en uitrijstroken en toe- en afritten. De kruisingen met wegen zijn altijd ongelijkvloers.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk