De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Een langwerpige plaat die gebruikt wordt om met voertuigen over gras, aarde e.d. te kunnen rijden. De plaat was vaak van staal, maar de kunststoffen uitvoering wordt steeds vaker toegepast vanwege het veel lichter in gewicht. Voor een steviger verband kan gekozen worden voor de puzzelvariant.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2021 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk