De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Argex-korrels zijn geëxpandeerde gebakken kleikorrels, ca. 330 kg/m3. De korrels zijn rond en vertonen een stroef oppervlak, bestaan uit een roodbruine microporeuze schaal en een zwarte kern met celvormige structuur. Argex-korrels zijn steenachtig, rotvrij, onbrandbaar, krimpvrij en hebben een onbeperkte levensduur. Argex-korrels worden gebruikt: bij funderingen op staal en bij de wegenbouw om de stabiliteit te verbeteren en zetting*en te vermijden, als vulling voor plantenbakken door de blijvende drainage*.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk