De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Onderdeel van de verankering* van damwanden*; veelal stalen staaf met een ronde doorsnede die aan een gording* wordt bevestigd. De stang dient door een vooraf geboord gat in de damwand te lopen en vervolgens door een in de grond gegraven geul. Op de juiste afstand, die met de grondmechanica* is te bepalen wordt de ankerstang aan de ankerplaat* bevestigd. De ankerstang moet enigszins schuin lopen om te voorkomen dat de ankerplaat uit de grond wordt gelicht.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk