De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Onderdeel van de verankering* van damwanden*; brengt de kracht die door de ankerstang* wordt aangevoerd over op de grond. Afhankelijk van de over te brengen kracht kan de ankerplaat worden gevormd door een houten raamwerk of een betonnen plaat.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk