De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Regulering van de rivierafvoer. Redenen voor afvoerregulering: 1) irrigatie* doeleinden of drinkwatervoorziening; 2) energieproductie door waterkrachtcentrales; 3) tegengaan van overstromingen. Het gaat meestal om verdeling van de afvoer over een langere periode. Dit is te bereiken door de aanleg van een reservoir. In de afsluitdam zullen dan afsluitbare openingen moeten worden aangebracht waar het water in de gewenste hoeveelheden kan worden doorgelaten. In de bovenloop*/ middenloop* van rivieren bestaan de reservoirafsluitingen vaak uit vaste stuwdammen. In de benedenloop* en soms in de middenloop worden veelal beweegbare stuwen* en/of zijdelingse overlaten aangebracht.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk