De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Kleine blokjes in beton of kunststoffen die geplaatst tussen de ondergrond of bekisting en wapening vooraleer er wordt aangevangen met het betonstorten. De blokjes zorgen er voor dat er voldoende dekking is en dat de waping op de goede plaats blijft. Dit zorgt mee voor de juiste sterkte van het beton en voorkomt ook dat de wapening in contact komt met water en begint te roesten.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk