De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Toegepast in sluizen: voorziening waarmee twee (verschillende) waterniveaus op gecontroleerde wijze van elkaar kunnen worden gescheiden of met elkaar in contact worden gebracht. Typen: 1) deuren: toegepast voor het doorlaten van schepen, waarbij openen en sluiten dient te geschieden in stil water zonder verval*; 2) schuiven: dienen voor doorlaten van water, waarbij openen en sluiten zowel in stroom als onder verval kan geschieden. Functies: 1) beweegbaarheid: openen en sluiten, soms fixeren in een tussenstand; 2) waterkering: verval keren in gesloten stand; 3) waterafdichting: (in meerdere of mindere mate) in gesloten stand; 4) evt. waterdoorlating.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk