De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Hydraulische weerstand hydrostatische druk stromingsweerstand t.g.v. de ruwheid van de wanden van een gesloten of open waterloop. De hydraulische weerstand wordt uitgedrukt in de coëfficiënt van Chézy* (C). Bij rivieren zal er veelal sprake zijn van hydraulisch ruwe omstandigheden. De C-waarde wordt dan: White-Colebrook: C = 18 log (12R/k) of Strickler: C = 25 (R/k)1/6.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk