De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Vloeistofmechanica of waterloopkunde; onderdeel van de mechanica van de waterbouwkunde dat zich bezighoudt met de wetten die het gedrag van water en andere vloeistoffen beheersen. De theoretische hydraulica is een hoofdzakelijk wiskundige behandeling van de beweging van een geïdealiseerde vloeistof: een vloeistof die geen wrijving heeft (niet viskeus is), geen cohesie* heeft, niet elastisch is, niet samendrukbaar is, en meestal massaloos wordt verondersteld.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright ┬ę 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk