De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Met de formule van Hudson kan van een stortstenen golfbreker* het benodigde gewicht van de stenen in de buitenste laag benaderd worden. Waarin: W = benodigd steengewicht [N]; rs = dichtheid steen [kg/m3]; rw = dichtheid water [kg/m3] g = zwaartekrachtsversnelling [m/s2]; H = golfhoogte [m]; D = relatieve dichtheid = (rs - rw ) / rw [-] kD = coëfficiënt (ca. 3 voor stortsteen; waarde hangt af van de blokvorm van de steen en de toelaatbare schade) [-]; a = hoek van het talud* met de horizontaal [grd].

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk