De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Geeft de elastische vervorming (e). Men spreekt van elastische vervorming wanneer het belaste voorwerp/ constructie na ontlasten weer naar zijn oorspronkelijke vorm terugkeert: e = s / E waarin: e = rek* of vervorming [-]; s = spanning [N/mm2]; E = elasticiteitsmodulus* [N/mm2] (Estaal = 2,1 • 105 N/mm2 (staal*); Ebeton = 2,6 • 104 [N/mm2] (betonklasse B15); Ebeton = 3,8 • 104 [N/mm2] (betonklasse B65))

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk