De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Type tunnelconstructie die voornamelijk gebruikt voor het kruisen van waterwegen. De elementen worden in een bouwdok* geprefabriceerd en drijvend gesleept naar de bouwplaats. Over het algemeen kan op staal worden gefundeerd. Voordeel is de efficiënte constructiehoogte en de geringe benodigde gronddekking waardoor de tunnel op een relatief geringe diepte kan worden aangelegd. Een nadeel is de lange tijd die nodig is om de tunneldelen in een bouwdok (met bronbemaling*) te maken. Ook het slepen naar de afzinklocatie is een kostbare zaak. Om hieraan tegemoet te komen, worden elementen soms ook in de bouwkuipen* van de afritten gemaakt.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk