De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Een van de bekendste drainage*vergelijkingen, gebruikt voor de berekening van de drainafstand (L): waarin: q = afgevoerde waterschijf (= neerslag R) [m/etm]; K1 = de doorlatendheid* in het vlak beneden de drainreeksen [m/etm]; K2 = de doorlatendheid in het vlak boven de drainreeksen [m/etm]; L = drainafstand [m]; h = de hoogte van de grondwaterstand (opbolling) in het midden boven de drains [m]; d = de zogenaamde equivalentlaag, gerelateerd aan D, de hoogte van de drains boven de ondoorlatende laag.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk