De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Spoorweg, geschikt voor treinen die met hoge snelheden rijden. Volgens Europese afspraken is een hogesnelheidslijn: 1) bestaande lijn die door opwaardering geschikt is gemaakt voor exploitatiesnelheden van tenminste 200 km/h; 2) nieuwe spoorlijn die vanaf indienst name geschikt is voor exploitatiesnelheden van tenminste 250 km/h.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk