De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Verzamelnaam voor alle scheidingsconstructies in een gebouw. Primair is de buitenschil (gevel en dak), welke de scheiding tussen binnen- en buitenklimaat vormt. Secundair zijn de interne scheidingsconstructies: binnenwanden, plafonds en vloeren.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk