De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Gesloten leiding waardoor vloeistof kan stromen onder natuurlijk verval* van een reservoir met een vrije vloeistofspiegel naar een gebied met een lager pi√ęzometrisch* niveau, waarbij de leiding plaatselijk boven het niveau van de hooggelegen vloeistofspiegel ligt. Daardoor is de druk in de leiding plaatselijk lager dan de atmosferisch druk.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk