De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Een constructie tussen heiblok en heipaal*, welke tevens over de paal valt en deze omvat. De heimuts is voorzien van een zachthouten vulling om de paal of oplanger tijdens het heien* te beschermen tegen splijten en scheuren. Met de heimuts wordt de klap opgevangen om deze als het ware verzacht door te geven aan de paal of oplanger.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk