De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Ook wel: valgewicht. Verzamelnaam voor het blok dat wordt gebruikt bij heien*. Typen: 1) Slagblok. 2) Vatblok. 3) Stoomblok. 4) Snelslagblok (luchthamer). 5) Hydroblok. 6) Dieselblok. 7) Trilblok. 8) Electrisch blok. 9) Pneumatisch blok. 10) Hydraulisch blok.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk