De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Afsluitmiddel* waarbij, om van de gesloten naar de geopende stand te komen, het waterkerende vlak omhoog wordt bewogen. hangkabel hefdeur De bewegingsinrichting voor de hefdeur bevindt zich vaak in de heftorens, die tevens zorgen voor de geleiding van de deur tijdens de verticale beweging. Vaak worden contragewichten toegepast om de voor de beweging benodigde energie te beperken. kenmerken: 1) afdichting door waterdruk, 2) tweezijdige kering.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk