• Home
  • Begrippen
  • haven - diepte toegangsgeul (depth of approach channel)

De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

De ontwerpdiepte van de toegangsgeul is gebaseerd op de volgende formule: D = ds - T + squat/trim + responsie + veiligheid waarin: D = ontwerpdiepte t.o.v. een referentievlak [m]; ds = diepgang* maatgevend schip* [m]; T = getij* amplitude* [m]; squat*/trim = inzinking van het schip t.g.v. vaarsnelheid [m] (een waarde van 1 m is een goede schatting); responsie = verticale scheepsbeweging onder invloed van golven [m]; veiligheid = veiligheidsmarge [m]. De aldus bepaalde ontwerpdiepte is de gegarandeerde diepte, die een havenbeheerder verplicht is te handhaven onder normale omstandigheden.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk