De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Of harmonische trilling*; de component van een eenparige cirkelbeweging langs een willekeurige middellijn. De uitwijking is een sinusfunctie van de tijd: x = A sin (wt + a) waarin: x = uitwijking [m]; A = amplitude* [m]; w = radiaalfrequentie* [s-1] of [Hz] = (2p) / T met T = periode* [s]; t = tijdsduur van de beweging [s]; a = begin fase* [-]. V.b. van een toepassing: in de waterbouwkunde wordt de oppervlakte-uitwijking van (water)golven benaderd als een harmonische beweging.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk