De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Zakwater, regenwater in de bodemlaag boven de grondwaterspiegel dat door de capillaire werking van de poriën vastgehouden wordt. Het vult de poriën geheel of gedeeltelijk. De hoogte van het hangwater boven het freatisch vlak is een maat voor de onderdruk. Als kengrootheid wordt de zuigspanning of suction (pF) gebruikt: pF = log h, waarbij h de onderdruk, uitgedrukt in centimeters waterkolom, is.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk