De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Bestaat uit de volgende onderdelen: 1) de draagkabels*; dit zijn de feitelijke dragers van de belasting, 2) de hangkabels*; deze brengen de belasting van de rijvloer over naar de draagkabels, 3) de verstijvingsligger; daarin is de rijvloer opgenomen, 4) verankering* van de draagkabels in de fundering*; een omvangrijke constructie voor het opnemen van de horizontale ontbondene van de draagkabelkrachten, 5) de torens of de pylonen*.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk