De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Ongelijkvloerse kruising*; deze oplossing heeft de volgende voordelen: 1) eenvoudige en logische vormgeving; 2) goede berijdbaarheid; 3) betrekkelijk geringe oppervlakte. De belangrijkste redenen om een andere oplossing, b.v. het half-klaverblad*, toe te passen zijn: 1) de aanwezigheid van een belangrijke hindernis langs de niet-autosnelweg (kanaal, spoorweg, bebouwing); 2) aanwezigheid van een andere aansluiting* of knooppunt* op relatief korte afstand; 3) de wenselijkheid om bepaalde zware verkeersstromen, die bij een Haarlemmermeer-oplossing tot een linksaf-beweging zouden leiden, om te zetten in een rechtsaf-beweging.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk