De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Boorsysteem voor het verzamelen van ongestoorde grondmonsters, waarbij een dunwandige metalen monsterbus in de grond wordt gedrukt. Vervolgens wordt de bus uit de ondergrond getrokken en aan beide uiteinden afgedicht en naar het laboratorium getransporteerd voor nader onderzoek. Indien de te bemonsteren laag uit weinig samenhangend materiaal, bijvoorbeeld zand, bestaat, wordt gebruik gemaakt van een speciale voorziening aan de onderzijde van de steekbus om te voorkomen dat het monster tijdens het trekken van de bus uit de bus valt.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk