De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

De actie waarbij de opdrachtgever de uitgekozen aannemer opdracht geeft tot de uitvoering van het werk. De datum van gunning is belangrijk, omdat er een direct verband bestaat met de datum van voltooiing (oplevering*) indien in het contract een uitvoeringstijd is vastgesteld. Door de gunning wordt het bestek* een contractdocument.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk