De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Door het verval* over een kunstwerk zal er onder en langs de zijkanten ervan een grondwaterstroming* ontstaan. Dit verschijnsel wordt respectievelijk onderloopsheid c.q. achterloopsheid genoemd. Deze stroming kan zo sterk worden dat gronddeeltjes worden meegenomen. Het gevolg is het ontstaan van holle ruimten, die de stabiliteit van het kunstwerk in gevaar brengen. Maatregelen om dit verschijnsel te bestrijden: 1) kwelweg* verlengen door: a) onder en naast het kunstwerk verticale damwand* schermen loodrecht op de as van het kunstwerk aanbrengen; b) het kunstwerk verlengen; 2) filterconstructie aan de benedenstroomse zijde van het kunstwerk; 3) doorlatendheid* van de grond verkleinen.

 

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk