De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Grondverbetering groutanker een grondverbetering wordt toegepast indien de bouwgrond onvoldoende draagkracht heeft. Meestal levert een ondergrond van waterhoudende en samenhangende grondsoorten (klei, veen*, enz.) de meeste funderingsproblemen op. Voor de verbetering van de draagkracht bestaan twee methoden die op verschillende manieren uitgevoerd kunnen worden, nl.: 1) grondverbetering van de aanwezige grond door verdichting van de slechte lagen of door injecteren*; 2) grondverbetering door vervanging van de slechte lagen; deze werkwijze is slechts mogelijk voor niet te diep gelegen grondlagen, aangezien alleen de bovenste lagen vervangen kunnen worden. In het algemeen zal veen of slappe klei door een zandstorting vervangen worden; na het aanbrengen dient het zand verdicht te worden.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk