• Home
  • Begrippen
  • grondspanning (horizontaal) (earth pressure, horizontal)*

De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Spanning in de grond als gevolg van een uitwendige belasting en het eigen gewicht van het materiaal. De horizontale grondspanning sh kan als volgt berekend worden uit de verticale grondspanning sv: sh = K • sv waarin: K = coëfficiënt van horizontale gronddruk [-] waarbij 1/3 < K < 3. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen actieve, passieve en neutrale gronddruk. 1) Actieve gronddruk: indien de grond zijdelings meegeeft; coëfficiënt van actieve gronddruk Ka = (1-sinj)/(1+sinj) waarin: j = hoek van inwendige wrijving [rad]. 2) Passieve gronddruk: indien de grond horizontaal wordt opgestuikt, d.w.z. voor een wand die door een of andere oorzaak de grond in wordt gedrukt; coëfficiënt van passieve gronddruk Kp = (1 + sinj)/(1 - sinj). Er geldt: Ka < K < Kp en Ka = 1\Kp 3) Neutrale gronddruk: in het geval van een volledig starre wand die absoluut niet verplaatst; coëfficiënt van neutrale gronddruk Ko = 1 - sinj In de praktijk werkt men vaak met waarden die tussen 0,5 en 1 liggen, waarbij dan voor slappe klei waarden dicht bij 1 gebruikt worden, en voor zand meestal wat lagere waarden (bv. 0,6 of 0,7).

figuur 1

figuur 2

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk