De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Bij grondwerken* wordt ernaar gestreefd dat alle te ontgraven grond op het werk verwerkt kan worden en dat men geen grond hoeft aan te voeren; grondbalans: ontgraving = ophoging. De grondbalans is een analytisch/grafische berekeningsmethode. Door een grondbalans op te stellen krijgt men een goed inzicht in de hoeveelheden die ter plaatse verwerkt kunnen worden en die opgenomen en vervoerd moeten worden.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk