De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

De buitenste (verticale) stijl van een puntdeur*, gelegen in of nabij de draaiingsas. De oplegging van de achterhar kan in gesloten stand van de deuren zowel gelijkmatig verdeeld als in twee of meer punten geconcentreerd zijn. Har genoemd naar het oudhollandse woord voor scharnier.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk