De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Geïntroduceerd in de VINEX* met de bedoeling dat de juiste bedrijven en voorzieningen op de juiste plaatsen worden gesitueerd. A-locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer en bedoeld voor arbeids- en bezoekersintensieve bedrijvigheid en voorzieningen. B-locaties zijn goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. C-locaties zijn goed bereikbaar per auto en bedoeld voor industrie, distributie- en transportactiviteiten.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright ┬ę 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk