De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Grondkerende constructie, die zijn evenwicht ontleent aan het eigen gewicht van de muur. De constructie wordt op staal gefundeerd. De resultante van de op de wand werkende krachten zal binnen de kern, d.w.z. het middelste 1/3 gedeelte, van de onderzijde van de muur moeten vallen. De funderingsreactie als gevolg van de horizontale belasting wordt door wrijving tussen de constructie en de ondergrond geleverd. De gewichtsmuur wordt vaak toegepast als kademuur of als vaste stuw*.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk