De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Boogconstructie opgebouwd uit kleine steenstukken waarmee grote overspanning*en gemaakt kunnen worden. Is tijdens het Romeinse Rijk, rond het begin van onze jaartelling, tot ontwikkeling gekomen. De (vaak uitsluitend verticale) belasting wordt via het gewelf afgevoerd naar de steunpunten die behalve verticale ook horizontale krachten moeten kunnen opnemen. Laatste genoemde krachten kunnen worden opgenomen door steunberen* of door een trekstang. Het gewelf is door de Romeinen in verschillende vormen toegepast: a) tongewelf; b) koepelgewelf; c) kruisgewelf (eigenlijk een doorsnijding van twee tongewelven).

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk