De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Een ontmoeting tussen een autosnelweg en een niet-autosnelweg waar uitwisseling van voertuigen plaatsvindt. De kruising tussen beide wegen vindt ongelijkvloers plaats. De toe- en afritten van de autosnelweg sluiten min of meer haaks* op de niet-autosnelweg aan. In principe worden twee typen aansluitingen onderscheiden: 1) de Haarlemmermeer-aansluiting*; 2) het half-klaverblad*.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk