De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Diepte die zich voordoet indien de versnelling nul is en de stroom eenparig* (uniforme stroom): erffunctie evenwichtseisen waarin: he = evenwichtsdiepte [m]; q = afvoer [m2/s]; C = coëfficiënt van Chézy* [m1/2 /s]; i = verhang* [-]. De evenwichtsdiepte kan afgeleid worden uit de formule van Chézy*; voor B >> h (dit geldt voor rivieren, B = breedte, h = diepte) geldt: u = C WORTEL(hi) waarin: u = stroomsnelheid [m/s].

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk