De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving, ofwel gunnen op waarde. Inschrijvingen worden beoordeeld op de aangeboden prijs-/kwaliteitverhouding. Dit is de kwaliteit of meerwaarde in combinatie met de prijs.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk