De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Of eb- en vloedgeulen; geulenstelsel in een estuarium*. In de ebgeulen rijst het water bij elke vloed tot boven de oevers. Hierdoor kunnen afsnijdingsgeulen worden uitgeschuurd. Het ‘rechtdoor’ stromende water slaagt er echter niet altijd in afsnijdingsgeulen te vormen. De dan gevormde ‘onvolledige’ uitschuringen nemen in de richting van de stroming geleidelijk in diepte af en zijn aan het einde vaak geheel gesloten. Er is in dit geval sprake van min of meer blind eindigende geulen, waarin de stroming in de ene richting veel sterker is dan in de tegenovergestelde. Het geulenstelsel dat zodoende ontstaat, wordt de eb- en vloedscharen genoemd.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk