De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Machine voor droog grondverzet*. Staat bij het graven en eventueel laden van de grond stil. De dragline is vrijwel op elk terrein inzetbaar en is afhankelijk van de terreingesteldheid uitgerust met wielen of met rupsen. Op zeer slecht terrein laat men de machine op dragline-schotten werken. Naast grondverzetkraan kan de dragline ook ingezet worden als mobiele kraan op bouwwerken, als heikraan of als drijvende kraan op pontons.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk