De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Marktmechanisme waarbij een opdrachtgever de meest geeigende bouwer van het project (de aannemer) zoekt. Dit vindt plaats door het houden van een aanbesteding, waarbij de geinteresseerde aannemers op een vastgesteld tijdstip hun offerte (inschrijving) deponeren in een gesloten bus. Het doen van de prijsaanbieding door de aannemer heet inschrijven*. Het verlenen van de opdracht nadat de prijsaanbieding is aanvaard wordt de gunning* genoemd.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2022 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk