De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Brekerzand is fijn restmateriaal dat overblijft na breken van beton* en ander slooppuin om dat te kunnen recyclen. Brekerzand is vrij grof zand dat na bestrating wordt ingeveegd zodat het straatwerk goed vast komt te liggen en er geen kieren ontstaan; na een paar dagen opnieuw invegen. Vooral bij een wat bredere voeg wordt brekerzand toegepast.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk