De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Type zeeschip dat break bulk vervoert; onder break bulk worden (on)verpakte stukgoederen gerekend, die in allerlei gewichten of verschijningsvormen voorkomen. De lading kan bestaan uit kisten, kratten, dozen, vaten, incidentele containers en gekoelde lading (fruit, vlees). Onder break bulk schepen vallen in zijn algemeenheid drie typen schepen: 1) general cargo schepen (5000 - 13000 dwt*) ; 2) multipurpose schepen (12000 - 25000 dwt); 3) koelschepen (5000 - 20000 dwt).

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk