De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Ontgraving in het terrein t.b.v. de bouw in den droge van een constructie in de ondergrond (tunnels, kelderverdiepingen van gebouwen, brugpijlers, riolen, enz.). Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een open bouwput en een bouwkuip. 1) Open bouwput: ingraving begrensd door taluds*, grondwaterstand tijdens de bouw verlaagd m.b.v. een bemaling tot beneden de putbodem. 2) Bouwkuip: ingraving begrensd door verticale wanden (bv. damwanden*), grondwaterstand verlaagd m.b.v. een bemaling, door het maken van een bodemafsluiting* (onderwaterbeton*vloer, chemische injectie, enz.) of door gebruik te maken van waterafdichtende lagen in de ondergrond. Dit laatste is soms ook mogelijk bij de open bouwput. Indien ruimte voorhanden is en bemaling toegestaan wordt meestal gekozen voor een open bouwput, omdat deze in het algemeen. goedkoper is dan de bouwkuip.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk