De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Een door bemaling* drooggehouden bouwput* voor prefabricage van grote tunneldelen, caissons* of pijlers*. Na doorgraving van een scheidingsdam tussen het bouwdok en de nabijgelegen vaarweg worden de (prefab*)elementen drijvend getransporteerd naar de definitieve plaats van bestemming. Ook wel droogdok genoemd.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk