De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Type tunnelconstructie; vanuit een bouwput* wordt een holle stalen cilinder, het schild, de grond ingedrukt. Het ontgravingsfront wordt gesteund door een dikspoeling* van bentoniet*. Het boorschild sluit, met bentoniet als dikspoeling, de voorkant van de tunnel waterdicht af. Een luchtdrukkamer zorgt voor een evenwicht in het boorfront. De door het snijrad afgegraven grond wordt met het bentoniet afgevoerd en op maaiveld* gezuiverd voor hergebruik. Het bentonietschild wordt met vijzels tegen de reeds geconstrueerde tunnel naar voren geperst. Aan de achterzijde van het schild wordt de tunnel opgebouwd uit ringvormige prefab* betonnen elementen. De vijzels zetten zich af tegen dit reeds voltooide deel van de tunnel. De ontstane ruimte aan de buitenkant rond het schild wordt met grout* gevuld. Groot voordeel is de ongestoorde aanleg t.o.v. de ruimte bovengronds. Nadeel is de diepe ligging, een uitgangspunt is een gronddekking van 1,5 maal de diameter van de tunnel. Hierdoor worden de op- en afritten lang.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk