De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Bodemafsluiting boeg tegen erosie* door waterstroming en schroefstralen van scheepsschroeven. Een bodembescherming kan bestaan uit: 1) filterconstructie: deze bestaat uit één of meer lagen die bestaan uit korrels van verschillende diameters. De korreldiameter* van de bovenste laag wordt bepaald uit de eisen van voldoende stroom-bestendigheid (m.b.v. Shields*). De korrelgrootten van de lagen tussen de toplaag en de bodem worden bepaald met onderstaande filterregels: a) t.b.v. stabiliteit: d15 bovenlaag / d85 onderlaag < 5 onder voorwaarde van interne stabiliteit bepaald door: d60 / d10 < 10 b) t.b.v. doorlatendheid* : d15 bovenlaag / d15 onderlaag > 5 Deze regels bepalen de korrelgrootten van twee opeenvolgende lagen zodanig dat er een waterdoorlatend maar korreldicht lagenpakket ontstaat. Vuistregel: korreldiameter in de bovenlaag is ca. 5 maal zo groot als die in de bijbehorende onderlaag. 2) zinkstuk* : dit is een veel compactere constructie dan bovenstaande en bestaat veelal uit een kunststof doek (geotextiel*).

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk