De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Indien de diepte van een bouwkuip*bodem onder het grondwaterniveau ligt, moet er een bodemafsluiting* aangebracht worden zodat de bouwkuip niet vol met water loopt. Er worden verschillende methoden toegepast: 1) bemalen* zodanig dat het grondwaterniveau net onder de bodem van de bouwkuip blijft (ca. 0,5 m); 2) damwanden* tot in een slecht waterdoorlatende grondlaag heien*; 3) een slecht waterdoorlatende laag aanbrengen d.m.v. injecteren* (jetgrouten*, chemisch injecteren, enz.); 4) onderwaterbeton* storten en na de verharding de bouwkuip leeg pompen; 5) onderwaterbeton in combinatie met trekpalen*.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk