De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Verschijnsel dat kan optreden bij de uitvoering van een boortunnel*. Doordat de tunnel veelal onder de grondwaterstand wordt geboord, wordt de tunnel onder verhoogde luchtdruk geplaatst. De luchtdruk in de tunnel moet groter zijn dan de hydrostatische* waterdruk aan de onderzijde van de tunnel. Gevolg hiervan is het ontstaan van een overdruk aan de bovenzijde van de tunnel, waardoor de lucht kan ontsnappen. In het ergste geval kan dat stabiliteitsverlies zo groot worden, dat een ‘blow out’ kan ontstaan waarbij de luchtbel de oppervlakte bereikt, de lucht ontsnapt en de bovengrond bezwijkt.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk