De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Treinbeveiligingssysteem dat een veilige afstand tussen de treinen garandeert doordat altijd het baanvak tussen twee blokseinen leeg moet zijn voordat een trein het ervoor liggende blok binnen mag rijden. Blokbeveiliging is standaard bij elk spoorwegbedrijf en wordt vooral op secundaire lijnen toegepast. Het vereist geen speciale apparatuur in de trein; het systeem is geheel afhankelijk van de machinist.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk